Bestelling wijzigen of annuleren

Bestelling wijzigen of annuleren

Bij annulering of wijzigingen van een bestelling behoudt Coldshop zich het recht voor om alle daarmee samenhangende kosten in rekening te brengen. Alleen schriftelijk ingediende wijzigingen of annuleringen kunnen geaccepteerd worden.