Garantie & Reparatie

Garantie & Reparatie

Coldshop garandeert de deugdelijke werking van het koeltechnische systeem van B-keus en Occasion apparaten gedurende een periode van 1 maand, gerekend vanaf de datum van levering (factuurdatum). Dit is een carry-in garantie, (bij storing wordt het product nagekeken in onze werkplaats in Groenlo, de klant is verantwoordelijk voor het transport naar en van Groenlo).

Bij de overjarige producten geldt er een garantieperiode van 12 maanden.

  1. De garantie geldt voor het koeltechnische systeem, arbeidsloon en voorrijkosten.
  2. De garantie is slechts geldig indien het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het apparaat is geproduceerd.
  3. Uitgesloten van garantie zijn beschadigingen door de gebruiker of derden.
  4. Tevens uitgesloten zijn storingen als gevolg van installatiefouten, opzet of grove schuld en ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat en achterstallige onderhoud, zoals het niet regelmatig reinigen van de condensor.
  5. Onder het koeltechnische systeem wordt verstaan, die delen van het apparaat, die nodig zijn om de koel/vriesprestatie, te leveren.
  6. Uitgesloten van alle garanties zijn die delen/onderdelen, die niet direct van invloed zijn op het leveren van de koel/vriesprestatie, zoals verlichting, glas, scharnieren, deuren, sloten, zwenkwielen, afdichtingen, handgrepen, enz.
  7. Coldshop is niet aansprakelijk voor gevolgschade door het uitvallen van het apparaat.
  8. F-Gassen erkende bedrijven, kunnen geen aanspraak maken op garanties, m.u.v. retour gezonden onderdelen, tenzij anders overeengekomen.

Overige garantievoorwaarden zie: algemene en aanvullende voorwaarden.